Portfolio V6

Sixty version of my portfolio

About this project

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

Technologies Used

 • Jekyll
 • HTML
 • CSS
 • Linux
 • Nginx
 • NEXT PROJECT

  Portfolio V5

  View Project
  Portfolio V5